Privacy Policy & Cookies

Privacy Policy

Dit is de website van Black Velvet Gowns & Accessories.

Ons vestigingsadres is Teylerspark 2, 2441LG Nieuwveen

Ons inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel is 73183792
Ons BTW nummer is NL002180518B63

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Daarom hebben wij een privacy beleid opgezet. Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten van Black Velvet. In ons privacy beleid geven we duidelijkheid over welke gegevens er worden verzameld en welke gegevens door ons worden gebruikt. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met dit privacy beleid.

Black Velvet gaat vertrouwelijk om met de persoonlijke informatie die bezoekers aan ons verschaffen. Wij verwerken persoonsgegevens op een transparante en zorgvuldige wijze, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op een correcte naleving van deze wetgeving. Eventuele klachten omtrent de verwerking van uw persoonlijke gegevens mogen aan de Autoriteit worden gericht.

Black Velvet verwerkt persoonsgegevens in het kader van dienstverlening. Zo worden uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsinformatie verwerkt om contact met u op te nemen en de diensten te leveren. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server. Mocht u niet langer gebruik willen maken van onze diensten, is het mogelijk om uw toestemming weer in te trekken middels een e-mail aan info@blackvelvetgowns.com. Voor zover mogelijk binnen wettelijke kaders, zullen wij uw gegevens dan niet langer verwerken.

Verwerking van uw persoonsgegevens vindt slechts plaats binnen de Europese Economische Ruimte. Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derde partijen wanneer dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan transporteurs om uw bestelling af te leveren.

Black Velvet bewaart uw persoonlijke gegevens die op de website zijn vergaard zo lang als dit nodig is om de diensten, producten en informatie te verschaffen waar u om gevraagd heet of zolang er een wettelijke plicht op ons rust om de gegevens te bewaren.

Black Velvet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@blackvelvetgowns.com.

U kunt een schriftelijk verzoek tot inzien, overdragen, corrigeren of verwijderen van uw persoonsgegevens indienen bij Black Velvet via het e-mailadres: info@blackvelvetgowns.com. Elk verzoek zo zo spoedig mogelijk worden afgehandeld, althans in ieder geval binnen vier weken.

Black Velvet behoudt zich het recht voor om dit privacy statement op elk moment zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen of aan te passen. De meest up to date versie van ons privacy statement staat altijd op onze website. Wij raden u daarom aan om ons privacy statement voor ieder gebruik opnieuw te lezen.

Cookies

Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. Deze informatie wordt via de website verzameld en gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen verschaft. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van deze website op een juiste manier werken.